Informacja o uzyskaniu wsparcia

ROLMET Borodziuk Dadura Spółka Jawna uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.04.00-20-0020/18 pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Rolmet poprzez opracowanie strategii wzorniczej" objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0020/18-00 z dnia 05.08.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencje I Etap Celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie właściwego zarządzania wzornictwem, co w efekcie przełoży się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym.

Wartość projektu: 60 270,00 zł
Dofinansowanie: 41 650,00 zł