Wagopakowarka

do pakowania płodów rolnych

slider slider
Opis produktu

Wagopakowarka służy do pakowania płodów rolnych (cebula, marchew, ziemniaki itp.). Maszyna pracuje jako część linii technologicznej. Jednostka sterująca maszyny jest wyposażona w wagę elektroniczną, na której ustawiamy wybraną wartość (masę pakowanego produktu). Wsypujemy produkt (np. ziemniaki) do kosza zasypowego, skąd jest transportowany taśmociągiem i zsypywany do pojemnika. Po osiągnięciu wybranej wagi maszyna samoczynnie zatrzymuje się, a napełniony do określonej wagi pojemnik należy wysypać do worka.

DANE TECHNICZNE
Waga porcji od 0,5 do 30 kg
Precyzyjność ważenia 0,10 kg
Ciężar maszyny 270 kg