Przetrząsaczo - zgrabiarka

do traw i roślin suszonych na siano

Opis produktu

Przetrząsaczo - zgrabiarka Z-240 typu kołowego przeznaczona jest do zawieszania na ciągnikach. Maszyna ta służy do przetrząsania i zgrabiania traw i innych roślin suszonych na siano. Stosowana najcześciej w gospodarstwach indywidualnych.

DANE TECHNICZNE
Szerokość robocza przetrząsanie 3,1 m
zgrabianie: 2,1 m
Prędkość robocza 7 km/h
Wydajność w pracy ciągłej przetrząsanie: 1,5 ha/h
zgrabianie: 1,1 ha/h
Liczba kół grabiących 5 szt
Zawieszenie kół grabiących odciążone, parami niezależne
Szerokość 2,2 m
Długość 4,3 m
Wysokość 1,2 m
Szerokość gabarytowa
w transporcie z ciągnikiem
do 2,5 m
Prześwit transportowy powyżej 300 mm
Prędkość transportowa do 20 km
Masa 150 kg